Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/kowaryadm/domains/kowary.pl/public_html/sanierogate/funkcje.php on line 135

Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/kowaryadm/domains/kowary.pl/public_html/sanierogate/funkcje.php on line 158
Miedzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi Sanie rogate - adminPolskiCeskyDeutschEnglishInterreg Kowary.pl Międzynarodowy zjazd saniami rogatymi
Nagłówek
:::WSZYSTKO INFORMACJE O PROJEKCIE
Podstawowe informacje o projekcie 

Tytuł projektu:
"MIĘDZYNARODOWY ZJAZD SANIAMI ROGATYMI" - WSKRZESZENIE TRADYCJI POLSKICH I CZESKICH GÓRALI KARKONOSKICH


Wnioskodawca:
- Gmina Kowary (Urząd Miejski w Kowarach)

Partnerzy projektu:
- Gmina Mala Upa (Obec Mala Upa)
- Gmina Cerny Dul (Obec Cerny Dul)

Krótki opis projektu:
Projekt zmierza do połączenia i zintensyfikowania działań w kierunku zachowania i popularyzowania wspólnej tradycji zjazdu saniami rogatymi na pograniczu polsko-czeskim. Projekt zakłada szereg przedsięwzięć mających na celu zwiększenie rangi organizowanego co rocznie „Międzynarodowego Zjazdu Saniami Rogatymi - Wielkiego Festiwalu Sanek”, zebranie informacji i eksponatów do wystawy oraz publikacji, a następnie dotarcie z informacją do szerszego grona odbiorców. Bogaty w formie przekaz wiedzy na temat historii zjazdu saniami, a także współczesnego ich zastosowania, umożliwi skorzystanie z tej niepowtarzalnej atrakcji regionu większej liczby odbiorców oraz dostarczy niezapomnianych wrażeń.

Opis i cel projektu 

Opis i uzasadnienie projektu:
Projekt zlokalizowany jest w gminie Kowary, atrakcyjnej ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe. Znajdują się tu trzy podstawowe formy ochrony przyrody, tj. Karkonoski Park Narodowy, Rudawski Park Krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu Karkonosze - Góry Izerskie. Uwarunkowania te spowodowały zahamowanie rozwoju działalności przemysłowej oraz produkcyjnej ograniczając możliwości rozwojowe gminy.
Ten bogaty świat biosfery warunkuje rozwój gminy w kierunku przede wszystkim turystyki. Zostało to uwzględnione w Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kowary jako priorytetowe działania. Mimo sprzyjających warunków atmosferycznych oraz istniejącego potencjału, infrastruktura turystyczna wykorzystywana jedynie w okresie letnim. Ukształtowanie terenu podnosi atrakcyjność tego regionu i sprzyja uprawianiu zarówno narciarstwa alpejskiego jak i zjazdów na saniach rogatych.
Powstanie gminy Kowary wiązało się z rozwojem górnictwem i przemysłu lekkiego. W chwili obecnej znajduje się w trakcie transformacji gospodarczej z miasta przemysłowego na turystyczne zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Kowary, leżące blisko znaczących ośrodków turystyki - Szklarskiej Poręby oraz Karpacza, mimo dużego potencjału turystycznego nie są w stanie dorównać ofercie turystycznej, a tym samym dynamicznie się rozwijać.
Kontynuowanie współpracy z sąsiednimi czeskimi gminami bogatymi w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną będzie wspierać rozwój usług okołoturystycznych. Dotyczy to w szczególności promocji i wykorzystania wspólnych tradycji oraz walorów turystyczno-uzdrowiskowych gmin. Współpraca na szczeblu samorządowym przyczyni się również do pogłębienia wzajemnej wiedzy o kulturze i historii obu narodów. A to z kolei przyczyni się w przyszłości do barier i szybszego rozwoju trzech gmin przy wykorzystaniu wspólnego potencjału i doświadczeń.
Istniejące połączenie komunikacyjne oraz drogowe przejście graniczne na Przełęczy Okraj obsługujące ruch samochodowy, pieszy, rowerowy ułatwi wszelkie działania ujęte w niniejszym projekcie.

Cel ogólny:
Podjecie i zintensyfikowanie transgranicznych przedsięwzięć w dziedzinie historii i turystyki ma na celu wykorzystanie ciekawej wspólnej tradycji do stworzenia nowych lokalnych produktów i usług turystycznych. Spowoduje także zwiększenie liczby turystów krajowych i zagranicznych na obszarze pogranicza. W ten sposób bezpośrednio wpłynie on na promocję gmin i zwiększenie atrakcyjności jej oferty turystycznej.
Celem bezpośrednim jest wzrost atrakcyjności oferty turystycznej obszaru pogranicza w gminach Mala Upa, Cerny Dul i Kowary oraz zwiększenie roli lokalnej atrakcji turystycznej jaką są sanie rogate, tradycji ich wykorzystywania oraz współczesnego zastosowania.
Dotyczy to wsparcia regularnej imprezy oferującej reaktywowany karkonoski produkt turystyczny - sanie rogate - o historii i znaczeniu transgranicznym, której będzie towarzyszyć wystawa wraz z wydaniem publikacji.


Działania i koszty projektu 

Działania:
1. Rozszerzenie zasięgu i wielkości imprezy pn. "Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi - Wielki Festiwal Sanek".
2. Zorganizowanie międzynarodowej konferencji dot. perspektyw rozwoju Karkonoszy jako gór bez granic - "Małe Alpy".
3. Zebranie materiałów dla potrzeb wystawy i publikacji.
4. Zorganizowanie wystawy w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach, w Mala Upa, Cerny Dul.
5. Opracowanie i wydanie publikacji nt. historii sań rogatych na terenie pogranicza polsko-czeskiego.
6. Zakup 15 replik sań do zawodów - umożliwi start większej liczbie osób, które nie posiadają własnych sań a chcą uczestniczyć w zawodach.
7. Promocja projektu.
8. Zapewnienie permanentnej promocji przedsięwzięcia po zakończeniu realizacji projektu.

Oddziaływanie:
- wzmożona dalsza współpraca transgraniczna,
- współpraca na szczeblu samorządowym przyczyni się do rozwoju współpracy gospodarczej ludności lokalnej gmin partnerskich,
- poprawa wiedzy o kulturze i historii sąsiadujących za sobą gmin,
- zwiększony przepływ turystów krajowych i zagranicznych,
- rozwój gospodarczy gminy zgodnie z zasadą z równoważnego rozwoju,
- zmiana mentalności i wytworzenie nowej kultury spędzania wolnego czasu w aktywny i prozdrowotny sposób.

Koszty projektu:
Całkowite koszty projektu: 204.160 PLN
Całkowite koszty kwalifikowane projektu: 184.160 PLN (100%)
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 138.120 PLN (75%)
- środki własne gminy Kowary: 46.040 PLN (25%)


Brak treści 
Przepraszamy - chwilowo nie ma treści w tym dziale. Zapraszamy poźniej.

Ilość odwiedzin: 416805
.: Sanie Rogate. Kontakt: it@kowary.pl :.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu INTERREG III A Czechy - Polska